Importera video från iMovie HD-projekt

Du kan importera video från befintliga iMovie HD-projekt och skapa nya händelser och projekt. Bara den ursprungliga källvideon importeras, de ändringar du har gjort i videon och det du har lagt till i den – som musik, titlar och specialeffekter – importeras inte.

Vid import av video från iMovie HD-projekt:

 • Alla klipp från klippvisningsfönstret i iMovie HD läggs till i en ny händelse i iMovie.

 • Alla klipp från tidslinjen i iMovie HD läggs till i ett nytt projekt i iMovie.

 • Inga klipp som du dragit till projektet från Finder importeras, det är bara videoklipp som importerats från en videokamera till det ursprungliga iMovie HD-projektet som importeras till det nya projektet.

 • Alla övergångar ersätts med horisontella upplösningar.

 • Inga av de titlar eller effekter som lagts till i videon förs över till det nya projektet.

 • Ingen musik förs över till det nya projektet.

Så här importerar du video från ett projekt skapat i iMovie HD:

 1. Välj Arkig > Importera > Importera iMovie HD-projekt i iMovie och leta reda på det befintliga iMovie HD-projektet. Det finns normalt i mappen Filmer på hårddisken.

  Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 2. Om dialogrutan HD-importinställning visas väljer du Stor eller Full, även om du inte importerar HD-video för tillfället. Klicka sedan på OK.

 3. Välj den hårddisk du vill spara projektet till från popupmenyn "Spara till".

  Du kan välja valfri hårddisk som stöds och som är ansluten till datorn. Det krävs ungefär 13 GB utrymme för att spara en timmes video i standardupplösning (DV), och 40 GB för att spara en timmes video i HD-format, så kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på den valda hårddisken. Hur mycket utrymme som finns ledigt på en hårddisk visas inom parantes bredvid hårddiskens namn i popupmenyn.

 4. Om du importerar HD-video väljer du en storlek från popupmenyn "Optimera video".

  Det alternativ du väljer används istället för det du valde i dialogrutan HD-importinställning i steg 2.

 5. Klicka på Importera.

  Det kan ta flera minuter eller upp till över en timme att importera till videon till iMovie och skapa miniatyrer för varje klipp, beroende på hur mycket video det är. Förloppsindikatorn i importfönstret visar hur lång tid det kan ta.