Importera video från iPhone

Du importerar video från iPhone på samma sätt som från en USB-enhet eller kamera.

Så här importerar du video från en iPhone:

 1. Slå på din iPhone och anslut den till datorn.

 2. Om iPhoto öppnas stänger du det.

 3. Om importfönstret inte öppnas i iMovie klickar du på importknappen i verktygsfältet i iMovie.

  Importknappen

  Fönstret Importera öppnas och visar med alla klipp på enheten. Använd uppspelningsreglagen under fönstret till att förhandsvisa markerade klipp.

 4. Du markerar vilka videoklipp du vill importera genom att göra något av följande:

  • Om du vill importera alla klipp ställer du in den automatiska/manuella omkopplaren på Automatiskt och klickar på Importera alla. iMovie kommer ihåg vilka klipp du redan har importerat och importerar inte om de klippen.

   Den automatiska/manuella omkopplaren

  • Om du vill importera de flesta klippen ställer du in den automatiska/manuella omkopplaren på Manuell. Avmarkera de klipp du inte vill importera och klicka sedan på Importera markerade.

  • Om du vill importera enstaka klipp ställer du in den automatiska/manuella omkopplaren till Manuell och klickar sedan på Avmarkera alla. Markera klippen du vill importera och klicka sedan på Importera markerade.

 5. Välj den hårddisk du vill spara videon till från popupmenyn "Spara till".

 6. Välj hur du vill ordna det importerade videomaterialet i händelsebiblioteket:

  • Vill du lägga till den importerade videon i en befintlig händelse väljer du Lägg till i befintlig händelse och väljer sedan ett händelsenamn från popupmenyn.

  • Vill du skapa en ny händelse anger du ett namn för den (t.ex. ”Födelsedag”) i fältet ”Skapa ny händelse”. Om du vill skapa en ny händelse för varje dag som video spelats in markerar du ”Dela upp dagar i nya händelser”.

 7. Om du vill att iMovie ska analysera videon för stabilisering, eller analysera den för att se om den innehåller personer, markerar du "Analysera för stabilisering efter import" och väljer ett alternativ från popupmenyn:

  • Stabilisering: Analyserar kamerarörelserna i videon så att skakiga delar kan spelas upp jämnare. Det kan ta tid, så om du har över en timme video att analysera kan du låta iMovie göra det över natten eller när du inte tänker använda datorn på ett tag.

  • Stabilisering och människor: Analyserar kamerarörelserna i videon så att skakiga delar kan spelas upp jämnare, och analyserar även videon för att se om den innehåller personer så att du senare kan sortera videomaterialet så att bara video som innehåller personer visas.

  • Människor: Analyserar videon för att se om den innehåller personer så att du senare kan sortera videomaterialet så att bara video som innehåller personer visas.

  Du kan alltid analysera videon för stabilisering i iMovie senare om du inte gör det nu. Du kan även analysera för att se om videon innehåller personer senare. Om du vill veta mer läser du ämnena under "Se även" nedan.

 8. Klicka på Importera.

  Det kan ta flera minuter eller upp till över en timme att importera till videon till iMovie och skapa miniatyrer för varje klipp, beroende på hur mycket video det är. Förloppsindikatorn i fönstret Importera från visar hur lång tid det kan ta.