Importera video från en USB-videokamera eller kamera
Innan du kan visa inspelad video eller skapa ett projekt i iMovie måste du först…

Importera video från en kassettbaserad videokamera (med FireWire)
Innan du kan visa inspelad video eller skapa ett projekt i iMovie måste du först…

Göra en säkerhetskopia (arkiv) av innehållet i din videokamera
Om du har en AVCHD-baserad videokamera med en hårddisk eller ett minneskort kan du göra…

Om iMovie inte känner igen din videokamera
Om du har anslutit en videokamera till datorn men fönstret Importera inte öppnas, eller om…