Göra en säkerhetskopia (arkiv) av innehållet i din videokamera

Om du har en AVCHD-baserad videokamera med en hårddisk eller ett minneskort kan du göra en säkerhets- eller arkivkopia av kamerans innehåll på datorn, eller på en extern hårddisk.

Eftersom du kan importera video till iMovie från ett arkiv kan det vara praktiskt att arkivera videon på videokameran om du vill göra följande:

 • Snabbt tömma innehållet på videokameran så att du kan spela in mer video direkt (istället för att vänta medan innehållet importeras till iMovie, vilket kan ta tid).

 • Importera den arkiverade videon till flera datorer utan att behöva ha kvar den på videokameran.

Arkivera videokamerans video så här:

 1. Om arkivet ska sparas till en extern hårddisk måste den anslutas till datorn.

 2. Slå på videokameran, anslut den till datorn och ställ in den för PC-anslutning.

  (Namnet på det här överföringsläget kan skilja sig åt mellan olika enheter. Vissa digitala stillbildskameror som spelar in video kan du t.ex. behöva ställa in på bläddringsläge.) Kameran kanske automatiskt går över till anslutningsläge om du slår på den i uppspelningsläge samtidigt som den är ansluten till datorn.

 3. Klicka på Arkivera alla längst ner i fönstret Importera som öppnas.

  Om fönstret Importera inte öppnas, välj då Arkiv > ”Importera från kamera”.

 4. Ange ett namn på arkivet i fältet ”Spara som”.

 5. Välj var arkivet ska sparas, och klicka på Skapa.

  Spara inte arkivet i mapparna iMovie-händelser eller iMovie-projekt. Detta kan få iMovie att öppna långsammare.

Arkiverad video sparas på hårddisken och visas inte i iMovie förrän du importerar den. Importera video från ett kameraarkiv till iMovie.