Importera video från en kassettbaserad videokamera (med FireWire)

Innan du kan visa inspelad video eller skapa ett projekt i iMovie måste du först överföra videon – importera den – från videokameran till iMovie.

I det här ämnet förklaras hur du importerar från en kassettbaserad kamera. Du får bäst resultat om du importerar videon med samma videokamera du samlade in materialet med, samt stänger alla andra öppna program på datorn medan videon importeras.

Om videokameran spelar in till DVD eller hårddisk (HDD), eller om det är en flashbaserad videokamera eller digital stillbildskamera som spelar in video, läser du följande ämne istället: Importera video från en USB-videokamera eller kamera.

Om du vill kontrollera om kameran är kompatibel med iMovie går du till följande supportsida:

Kameror som stöds i iMovie ’11

Så här importerar du video från en kassettbaserad videokamera till datorn:

 1. Slå på videokameran och ställ in den för VTR- eller VCR-läge (läget kan heta olika på olika kameror).

 2. Anslut videokameran till datorn med en FireWire-kabel (den som följde med kameran eller någon annan FireWire-kabel).

 3. Om det är första gången du importerar från en enhet som spelar in HD-video (High-Definition) visas dialogrutan HD-importinställning. Även om du inte importerar HD-video för tillfället väljer du Stor eller Full. Klicka sedan på OK.

  Du kan ändra den här inställningen senare om du importerar HD-video.

 4. Om fönstret Importera inte öppnas, välj då Arkiv > ”Importera från kamera”.

 5. Om flera olika enheter är anslutna till datorn väljer du den enhet du vill importera video från från popupmenyn Kamera.

 6. Ställ in omkopplaren nere till vänster i fönstret på något av följande:

  Den automatiska/manuella omkopplaren

  • Automatiskt: Spolar automatiskt tillbaka bandet, importerar allt innehåll och spolar tillbaka igen.

  • Manuellt: Spola tillbaka eller spola fram bandet och importera bara det videomaterial du vill använda. Använd reglagen till att styra var på bandet importen börjar.

   Uppspelningsreglage

 7. Klicka på Importera.

 8. Välj den hårddisk du vill spara videon till från popupmenyn "Spara till".

  Du kan välja valfri hårddisk som är ansluten till datorn. Det krävs ungefär 13 GB utrymme för att spara en timmes video i DV-format och 40 GB för en timme i HD-format, så se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme på hårddisken för den video du importerar. Hur mycket utrymme som finns ledigt på en hårddisk visas inom parantes bredvid hårddiskens namn i popupmenyn.

 9. Välj hur du vill ordna det importerade videomaterialet i händelsebiblioteket:

  • Vill du lägga till den importerade videon i en befintlig händelse väljer du Lägg till i befintlig händelse och väljer sedan ett händelsenamn från popupmenyn.

  • Vill du skapa en ny händelse anger du ett namn för den (t.ex. ”Födelsedag”) i fältet ”Skapa ny händelse”. Om du vill skapa en ny händelse för varje dag som video spelats in markerar du ”Dela upp dagar i nya händelser”.

 10. Om du vill att iMovie ska analysera videon för stabilisering, eller analysera den för att se om den innehåller personer, markerar du "Analysera för stabilisering efter import" och väljer ett alternativ från popupmenyn:

  • Stabilisering: Analyserar kamerarörelserna i videon så att skakiga delar kan spelas upp jämnare. Det kan ta tid, så om du har över en timme video att analysera kan du låta iMovie göra det över natten eller när du inte tänker använda datorn på ett tag.

  • Stabilisering och människor: Analyserar kamerarörelserna i videon så att skakiga delar kan spelas upp jämnare, och analyserar även videon för att se om den innehåller personer så att du senare kan sortera videomaterialet så att bara video som innehåller personer visas.

  • Människor: Analyserar videon för att se om den innehåller personer så att du senare kan sortera videomaterialet så att bara video som innehåller personer visas.

  Du kan alltid analysera videon för stabilisering i iMovie senare om du inte gör det nu. Du kan även analysera för att se om videon innehåller personer senare.

 11. Om du importerar HD-video väljer du en storlek från popupmenyn "Optimera video".

  Det alternativ du väljer används istället för det du valde i dialogrutan HD-importinställning som visades första gången du importerade video från en enhet som spelar in HD-video (se steg 3).

 12. Klicka på Importera och gör sedan något av följande:

  Om du importerar automatiskt kan du lämna datorn och komma tillbaka när importen är klar.

  Om du importerar manuellt klickar du på Stopp (i det nedre högra hörnet av importfönstret) när det videoavsnitt du vill använda har importerats. Använd sedan importreglagen till att ställa in videon på den punkt där du vill börja importen igen och upprepa steg 7 till 11. Fortsätt på samma sätt tills du har importerat all video du vill använda.

Videon spelas upp medan den importeras. Det tar lika lång tid att importera videon som det tar att titta på den i normal hastighet; för HD-video kan det ta längre tid.