Importera video från en USB-videokamera eller kamera

Innan du kan visa inspelad video eller skapa ett projekt i iMovie måste du först överföra videon – importera den – från videokameran till iMovie. I det här ämnet förklaras hur du importerar video från USB-enheter som spelar in till DVD, hårddisk (HDD) eller flashbaserade lagringsmedier.

Om du har en videokamera som spelar in till band läser du följande ämne istället: Importera video från en kassettbaserad videokamera (med FireWire).

Obs! Om du vill importera AVCHD-video (ett videoformat som används av de flesta vanliga videokameror) måste du ha en Mac med en Intel Core Duo-processor eller bättre. Du kontrollerar vilken typ av processor datorn har genom att välja Apple-menyn > Om den här datorn. Apple-menyn finns till vänster i det ljusgrå fältet som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

Om du vill kontrollera om kameran är kompatibel med iMovie går du till följande supportsida:

Kameror som stöds i iMovie ’11

Importera video från en USB-inspelningsenhet:

 1. Slå på videokameran (eller annan enhet) och anslut videokameran till datorn med kabeln som följde med den eller någon annan USB-kabel.

  Obs! Om du ansluter en DVD-videokamera kanske DVD-spelare öppnas när du ansluter den till Mac-datorn. Stäng DVD-spelare om det händer.

 2. Ställ in kameran för PC-anslutning.

  Namnet på det här överföringsläget kan skilja sig åt mellan olika enheter. Vissa digitala stillbildskameror som spelar in video kan du t.ex. behöva ställa in på bläddringsläge. Kameran kanske automatiskt går över till anslutningsläge om du slår på den i uppspelningsläge samtidigt som den är ansluten till datorn.

 3. Om det är första gången du importerar från en enhet som spelar in HD-video (High-Definition) visas dialogrutan HD-importinställning. Även om du inte importerar HD-video för tillfället väljer du Stor eller Full. Klicka sedan på OK.

  Du kan ändra den här inställningen senare om du importerar HD-video.

 4. Om fönstret Importera inte öppnas, välj då Arkiv > ”Importera från kamera”.

  Fönstret Importera öppnas och visar med alla klipp på enheten. Använd uppspelningsreglagen under fönstret till att gå igenom innehållet i klippen.

  Uppspelningsreglage

 5. Du markerar vilka videoklipp du vill importera genom att göra något av följande:

  • Om du vill importera alla klipp ser du till att den automatiska/manuella omkopplaren är satt på Automatisk och klickar sedan på Importera allt.

   Den automatiska/manuella omkopplaren

  • Om du vill importera de flesta klippen ställer du in den automatiska/manuella omkopplaren på Manuell. Avmarkera de klipp du inte vill importera och klicka sedan på Importera markerade.

  • Om du vill importera enstaka klipp ställer du in den automatiska/manuella omkopplaren till Manuell och klickar sedan på Avmarkera alla. Markera klippen du vill importera och klicka sedan på Importera markerade.

 6. Välj den hårddisk du vill spara videon till från popupmenyn "Spara till".

  Du kan välja valfri hårddisk som är ansluten till datorn. Det krävs ungefär 13 GB utrymme för att spara en timmes video i DV-format och 40 GB för en timme i HD-format, så se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme på hårddisken för den video du importerar. Hur mycket utrymme som finns ledigt på en hårddisk visas inom parantes bredvid hårddiskens namn i popupmenyn.

 7. Välj hur du vill ordna det importerade videomaterialet i händelsebiblioteket:

  • Vill du lägga till den importerade videon i en befintlig händelse väljer du Lägg till i befintlig händelse och väljer sedan ett händelsenamn från popupmenyn.

  • Vill du skapa en ny händelse anger du ett namn för den (t.ex. ”Födelsedag”) i fältet ”Skapa ny händelse”. Om du vill skapa en ny händelse för varje dag som video spelats in markerar du ”Dela upp dagar i nya händelser”.

 8. Om du vill att iMovie ska analysera videon för stabilisering, eller analysera den för att se om den innehåller personer, markerar du "Efter import, utför analys för" och väljer ett alternativ från popupmenyn:

  • Stabilisering: Analyserar kamerarörelserna i videon så att skakiga delar kan spelas upp jämnare. Det kan ta tid, så om du har över en timme video att analysera kan du låta iMovie göra det över natten eller när du inte tänker använda datorn på ett tag.

  • Stabilisering och människor: Analyserar kamerarörelserna i videon så att skakiga delar kan spelas upp jämnare, och analyserar även videon för att se om den innehåller personer så att du senare kan sortera videomaterialet så att bara video som innehåller personer visas.

  • Människor: Analyserar videon för att se om den innehåller personer så att du senare kan sortera videomaterialet så att bara video som innehåller personer visas.

  Du kan alltid analysera videon för stabilisering i iMovie senare om du inte gör det nu. Du kan även analysera för att se om videon innehåller personer senare. Om du vill veta mer läser du ämnena under "Se även" nedan.

 9. Om du importerar HD-video väljer du en storlek från popupmenyn "Optimera video".

  Det alternativ du väljer används istället för det du valde i dialogrutan HD-importinställning som visades första gången du importerade video från en enhet som spelar in HD-video (se steg 3).

 10. Klicka på OK.

  Det kan ta flera minuter eller upp till över en timme att importera till videon till iMovie och skapa miniatyrer för varje klipp, beroende på hur mycket video det är. Förloppsindikatorn i importfönstret visar hur lång tid det kan ta.