Om iMovie inte känner igen din videokamera

Om du har anslutit en videokamera till datorn men fönstret Importera inte öppnas, eller om iMovie inte kan styra enheten, kan du försöka upprätta en anslutning på flera olika sätt.

Här är några saker du kan kontrollera:

 1. Kontrollera att du använder de korrekta produktinställningarna:

  • Videokameran måste vara kompatibel med iMovie. En lista över kompatibla videokameror finns på följande supportsida:

   Kameror som stöds i iMovie ’11

  • Videokameran måste vara ordentligt ansluten till datorn.

  • Videokameran måste vara inställd på rätt utmatningsläge. På vissa videokameror kallas läget för VTR- eller VCR-läge, men alla videokameror använder inte terminologi. Läs i dokumentationen som följde med enheten. På en del videokameror måste du ställa in utmatningsläget på DV eller HDV, beroende på om materialet är vanlig video (DV) eller HD-video (HDV).

  • Om du ansluter en videokamera med band till datorn ser du till att du använder en FireWire-kabel (kallas även IEEE 1394, eller i.LINK) och inte en USB-kabel.

  • Om du ansluter en enhet som spelar in till ett flashminne, en hårddisk (HDD) eller DVD ska du använda en USB-kabel, inte en FireWire-kabel.

  • Om du importerar video från en kamera eller annan enhet med flashminne kontrollera du att filformatet är MPEG-2 eller MPEG-4. De formaten är kompatibla med iMovie.

  • Om du importerar från en AVCHD-videokamera ser du till att du använder en Mac med en Intel Core Duo-processor eller bättre.

  • Om du importerar från en AVCHD DVD-videokamera ser du till att den senaste versionen av Mac OS X är installerad på datorn.

  • Om du har aktiverat snabbt användarbyte kontrollerar du att ingen annan försöker använda videokameran från ett annat konto samtidigt.

 2. Om det fortfarande inte går att importera video efter kontroll av sakerna ovan, försök då med följande:

  • Stäng av kameran och slå på den igen.

  • Lossa kabeln från både videokameran och datorn, och anslut den igen.

  • Avsluta och öppna iMovie igen.

  • Starta om datorn.

  • Prova att använda en annan kabel.

  • Prova att använda en annan dator med iMovie.