Om att importera högupplöst video (HD-video)

Vissa videokameror spelar in högupplöst video (HD-video) När du importerar video i HD-format till iMovie kan du importera den i full storlek eller i en "stor" storlek.

Om du har en MacBook, MacBook Air, MacBook Pro eller Mac mini blir också uppspelningen av video i stor storlek jämnare i iMovie.

Även om video i stor storlek inte får samma kvalitet som fullstor video, är kvalitetsförlusten i allmänhet liten och inte märkbar när videon används som ovan.

Fullstor video:

  • Proportioner: 1920 x 1080 bildpunkter

  • Utrymmeskrav: 40 GB per timme video

  • Använd för: export till Final Cut Pro, sända på TV

Stor video:

  • Proportioner: 960 x 540 bildpunkter

  • Utrymmeskrav: 13 GB per timme video

  • Använd för: visa på datorn, publicera på Internet, visa på HDTV

Om du inte vet om videokameran spelar in med HD-format eller inte läser du handboken som följde med kameran. Vissa videokameror spelar enligt märkningen in video i HD-format men använder i själva verket inte 1920 x 1080 bildpunkter. Om så är fallet finns det ingen större fördel med att importera filmen i full storlek.

Så här ändrar du storleksinställningarna för import av video i HD-format:

  1. Välj iMovie > Inställningar och klicka på Video.

    iMovie-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  2. Välj ett alternativ från popupmenyn "Importera HD-video som".