Om videokabelkontakter

När du vill importera video från en inspelningsenhet till datorn måste du ansluta enheten till datorn med antingen en USB- eller FireWire-kabel. Vilken typ av kabel du behöver beror på vilken typ av enhet du använder:

  • USB-enhet: För videokameror som spelar in till DVD eller hårddisk (HDD), och för flashbaserade videokameror och digitala stillbildskameror som spelar in video, använder du en USB-kabel. Enheten levererades troligen med en USB-kabel, men du kan använda en annan USB-kabel också. USB-kabeln måste ha minst en kontakt som passar i Mac-datorn och som ser ut som kontakten till vänster, A nedan. Den andra änden av USB-kabeln, som ansluts till inspelningsenheten, kan se annorlunda ut, B nedan.

    USB-kabelkontakter

  • FireWire-enhet: För de flesta videokameror som spelar in till band använder du en FireWire-kabel med en 6-stiftskontakt som du ansluter till Mac-datorn, A nedan, i ena änden och en 4-stiftskontakt som du ansluter till kameran, B nedan, i den andra änden. Enheten levererades troligen med en FireWire-kabel, men du kan använda en annan FireWire-kabel också.

    FireWire-kabelkontakter

Eller så kan du ha en FireWire 800-kabel, med en annan sorts ände som ansluts till videokameran:

FireWire 800-kontakt

Om enheten inte kom med någon kabel och du är osäker på vilken sorts enhet du har så ser du efter om symbolen intill kabelanslutningen på enheten är en FireWire- eller USB-symbol (se ovan). Se annars efter i dokumentationen som följde med enheten.

Obs! Vissa Mac-datorer har inte någon FireWire-port. Kontrollera om datorn har en FireWire-anslutning innan du försöker att ansluta en DV- or HDV-videokamera.

Om du är osäker på om kameran är kompatibel med iMovie går du till följande supportsida:

Kameror som stöds i iMovie ’11