Spela in video direkt i iMovie

Du kan spela in video direkt i iMovie med datorns inbygga iSight-kamera, eller med en kassettbaserad kamera eller videokamera.

Så här spelar du in video i iMovie:

 1. Gör något av följande:

  • Om datorn har en inbyggd iSight-kamera klickar du på importknappen så öppnas fönstret Import.

   Importknappen

  • Om datorn inte har någon inbyggd iSight-kamera ansluter du en kassettbaserad kamera eller videokamera och ställer in den på VTR-läge (läget kan ha olika namn på olika enheter). Välj sedan kameran du vill använda från popupmenyn Importera från.

 2. Klicka på knappen Samla in.

 3. Välj den hårddisk där du vill spara den video du tänker spela in från popupmenyn "Spara till".

  Du kan välja valfri hårddisk som är ansluten till datorn. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken för den video du spelar in. Det krävs ungefär 13 GB utrymme för att spara en timmes video i standardupplösning (DV), och 40 GB för att spara en timmes video i HD-format. Hur mycket utrymme som finns ledigt på en hårddisk visas inom parantes bredvid hårddiskens namn i popupmenyn.

 4. Välj hur du vill ordna det importerade videomaterialet i händelsebiblioteket:

  • Vill du lägga till den importerade videon i en befintlig händelse väljer du "Lägg till i befintlig händelse" och väljer sedan ett händelsenamn från popupmenyn.

  • Vill du skapa en ny händelse anger du ett namn för den (t.ex. ”Födelsedag”) i fältet ”Skapa ny händelse”. Om du vill skapa en ny händelse för varje dag som video spelats in markerar du ”Dela upp dagar i nya händelser”.

 5. Om du vill att iMovie ska analysera videon för stabilisering, eller analysera den för att se om den innehåller personer, markerar du "Analysera för stabilisering efter import" och väljer ett alternativ från popupmenyn:

  • Stabilisering: Analyserar kamerarörelserna i videon så att skakiga delar kan spelas upp jämnare. Det kan ta tid, så om du har över en timme video att analysera kan du låta iMovie göra det över natten eller när du inte tänker använda datorn på ett tag.

  • Stabilisering och människor: Analyserar kamerarörelserna i videon så att skakiga delar kan spelas upp jämnare, och analyserar även videon för att se om den innehåller personer så att du senare kan sortera videomaterialet så att bara video som innehåller personer visas.

  • Människor: Analyserar videon för att se om den innehåller personer så att du senare kan sortera videomaterialet så att bara video som innehåller personer visas.

  Du kan alltid analysera videon för stabilisering i iMovie senare om du inte gör det nu. Du kan även analysera för att se om videon innehåller personer senare.

 6. Klicka på Samla in när inspelningen ska börja.

  Kameran börjar inspelningen genast.

 7. Klicka på Stopp när du vill sluta spela in.

  Ett nytt videoklipp skapas. Du kan börja spela in igen genom att klicka på Samla in. Välj om videon ska läggas till i en befintlig händelse eller om en ny ska skapas och klicka sedan på Samla in. Du kan upprepa processen hur många gånger du vill.

 8. Klicka på Klar när du är klar med inspelningen.