Justera zoomningen i en stabiliserad video

iMovie stabiliserar video genom att analysera kamerarörelserna i videon, och sedan flytta bilden åt motsatt håll så att den ser stabil ut. Vid videostabilisering zoomar iMovie in bilden. Mängden skakningar i ett klipp avgör hur mycket zoomning som behövs.

När bilden zoomas in försvinner en del av bilden genom beskärning, men du kan finjustera stabiliseringen så att du hittar en bra balans mellan tillräcklig stabilisering och så liten beskärning som möjligt.

När du flyttar pekaren över ett videoklipp som analyserats för stabilisering visar en symbol i klippets övre vänstra hörn stabiliseringsnivån:

Handsymbol i hörnet av ett stabiliserat videoklipp

 • Hand med svart bakgrund: Klippet är helt stabiliserat och krävde lite eller ingen zoomning.

 • Hand med orange bakgrund: Klippet är delvis stabiliserat och krävde extra zoomning, så delar av videon kan ha blivit beskurna.

 • Hand med röd bakgrund: Klippet är delvis stabiliserat och krävde mycket zoomning, så mer av videon kan ha blivit beskuret.

 • Hand med röd bakgrund och ett streck igenom: Klippet kunde inte stabiliseras.

Justera zoomningen i en stabiliserad video så här:

 1. Dubbelklicka på ett videoklipp i ett projekt som har analyserats för stabilistering i projektbläddraren.

  Obs! Det går inte att justera stabiliseringsnivån för videoklipp i händelsebläddraren.

 2. Klicka på Klipp överst i den granskare som öppnas och dra sedan reglaget Största zoom.

  Zooma in (dra reglaget åt höger) för ökad stabilisering. Zooma ut (dra reglaget åt vänster) om du vill visa mer av bilden.

 3. Klicka på Klar.