Om stabiliserad video ser oskarp eller hoppig ut

Beroende på hur videomaterialet spelats in kan videon se suddig eller hoppig ut även efter stabilisering.

Om t.ex. kameran rördes snabbt under inspelning med en låg slutarhastighet kan stabiliserad video fortfarande se suddig ut.

Större objekt som rör sig över bilden kan också få stabiliserad video att se hoppig ut.

Stabiliserad video fungerar bäst om en hög slutarhastighet används vid inspelningen. Använd också en större vinkel på längre avstånd så att iMovie kan zooma in mot mitten av videon vid stabiliseringen utan att beskära filmens motiv.

Obs! Viss video, t.ex. video tagen med videokameror som använder CMOS-bildsensorer, kan se förvrängda ut efter stabilisering. Sådana videokameror använder ofta en teknik som kallas för "rullande slutare", vilket innebär att olika delar av bildrutan exponeras vid olika tidpunkter tills hela bildrutan är helt exponerad. Om videokameran rörs innan hela bildrutan har exponerats kan bilden bli förvrängd. Om du tillämpar videostabilisering på en sådan video kan förvrängningen bli tydligare.