Stabilisera skakig video

Ibland rör sig kameran lite medan du spelar in så att videomaterialet blir skakigt. iMovie du jämna ut uppspelningen av skakiga videoklipp genom att analysera dem och sedan stabilisera videon när den läggs till i ett projekt. Analysen kan genomföras antingen när du importerar eller när som helst efter import. När ett klipp har analyserats för stabilisering behöver det aldrig analyseras igen.

Analyserad video spelas upp jämnt i alla projekt där den ingår (men du kan stänga av stabiliseringen för ett klipp så att så att det spelas upp som i den ursprungliga inspelningen).

Det kan ta tid att analysera video för stabilisering, så om du har över en timme video att analysera kan du låta iMovie göra det över natten eller när du inte tänker använda datorn på ett tag.

Analysera kamerarörelserna i en video så här:

Gör något av följande:

 • Markera ”Analysera för stabilisering efter import” i dialogrutan Importera när en video ska importeras.

 • Markera ett eller flera redan importerade videoklipp i projektbläddraren eller händelsebläddraren och välj Arkiv > Analysera video > Stabilisering.

  Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 • Dubbelklicka på ett klipp i projektbläddraren så att klippgranskaren öppnas. Markera sedan kryssrutan "Mjuk klipprörelse".

När iMovie har stabiliserat kamerarörelserna i ett videoklipp kan du lägga till det i ett projekt och spela upp det från projektbläddraren om du vill visa det med jämn uppspelning. Om du vill förhandsvisa det stabiliserade materialet i händelsebläddraren markerar du ett intervall filmmaterial, kontroll-klickar på markeringen och väljer "Spela upp stabiliserad förhandsvisning".

En röd snirklig linje visas under alla videoklipp i projekt- eller händelsebläddraren som är mycket skakiga (se nedan).

Röd snirklig linje som markerar ett videoklipp.

När du flyttar pekaren över ett videoklipp som analyserats för stabilisering visar en symbol i klippets övre vänstra hörn stabiliseringsnivån:

Handsymbol i hörnet av ett stabiliserat videoklipp

 • Hand med svart bakgrund: Klippet är helt stabiliserat och krävde lite eller ingen zoomning.

 • Hand med orange bakgrund: Klippet är delvis stabiliserat och krävde extra zoomning, så delar av videon kan ha blivit beskurna.

 • Hand med röd bakgrund: Klippet är delvis stabiliserat och krävde mycket zoomning, så mer av videon kan ha blivit beskuret.

 • Hand med röd bakgrund och ett streck igenom: Klippet kunde inte stabiliseras.

Så här stänger du av stabilisering för ett videoklipp i ett projekt:

Som förval spelas videoklipp där kamerarörelserna analyserats för stabilisering upp jämnt när de spelas upp i ett projekt, men du kan stänga av stabiliseringen och låta videon spelas upp som den spelades in.

 1. Dubbelklicka på ett videoklipp som har analyserats för stabilistering i projektbläddraren.

 2. Avmarkera kryssrutan "Mjuk klipprörelse" i den granskare som öppnas.

Om du stänger av stabilisering för ett klipp kan du slå på det igen i granskaren. iMovie behöver inte analysera om kamerarörelserna i det klippet. Det går också att ställa in ett förval i iMovie så att analyserad video inte spelas upp stabiliserat. Välj iMovie > Inställningar, klicka på Bläddrare och avmarkera ”Stabilisera automatiskt klipp som har analyserats”. iMovie-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.