Ändra storlek på miniatyrer
Du kan göra enskilda miniatyrer i varje videoklipp (filmremsa) i projektbläddraren och händelsebläddraren större eller…

Visa fler eller färre miniatyrer per videoklipp
Varje videoklipp i iMovie representeras av en serie miniatyrer som kallas för en filmremsa. Varje…

Använd helskärmsläge
Du kan använda iMovie i helskärmsläge så att du kan dra nytta av varenda bildpunkt…

Ändra storlek på visningsfönstret i iMovie
Den förvalda storleken på visningsfönstret är lite större än en sjättedel av det totala skärmutrymmet.…

Använda datorns Multi-Touch-styrplatta
Om du har en Magic Trackpad eller en MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro med…

Optimera arbetsytan i iMovie-fönstret
Du kan optimera arbetsytan i iMovie genom att ordna om och justera storleken på vissa…

Ställa in projektbläddraren på att visa video på en rad
Som förval visar iMovie video i projektbläddraren på flera rader. Med den vyn kan du…

Visa eller gömma händelsebiblioteket eller panelen för nyckelordsfiltrering
Du använder arbetsytan effektivt genom att gömma händelsebiblioteket eller panelen för nyckelordsfiltrering. När du behöver…

Visa exakt längd på videoklipp
Du kan ange att iMovie ska visa den exakta längden på videoklipp i händelser (källvideo)…

Visa datum, tid och nyckelord för video
När du skimmar pekaren över videoklipp i projektbläddraren eller händelsebläddraren kan du direkt se datum…