Optimera arbetsytan i iMovie-fönstret

Du kan optimera arbetsytan i iMovie genom att ordna om och justera storleken på vissa element. Prova olika alternativ tills du hittar det som passar ditt arbetssätt bäst.

Så här optimerar du arbetsytan i iMovie:

Gör något av följande:

 • Byt plats på skärmytan som används för projekten (projektbiblioteket och projektbläddraren) och skärmutrymmet som används för händelser (händelsebiblioteket och händelsebläddraren) genom att klicka på knappen Växla (se nedan).

  Projektarbetsytan blir störst när projektbläddraren är längst ner i iMovie-fönstret. När projektarbetsytan flyttas till längst ner i iMovie-fönstret aktiveras också enradsvyn automatiskt.

  Knappen Växla

 • Visa eller göm händelsebiblioteket genom att klicka på knappen för händelsebiblioteket (i det nedre vänstra hörnet av händelsebiblioteket). Då utökas eller minskas det tillgängliga utrymmet för visning av händelsevideoklipp.

  Knappen för händelsebiblioteket

 • Om avancerade verktyg är aktiverat kan du utöka eller minska det tillgängliga utrymmet för visning av händelser ytterligare genom att klicka på knappen för nyckelordsfiltrering (under händelsebiblioteket).

  Bild av knappen för nyckelordsfiltrering

 • Ändra storlek på iMovie-visningsfönstret (det område i iMovie-fönstret där video spelas upp). Läs följande ämne om du vill veta mer om att: Ändra storlek på visningsfönstret i iMovie.

 • Om en extra bildskärm är ansluten till datorn kan du ställa in iMovie så att visningsfönstret visas på den andra skärmen, vilket ger större arbetsyta i iMovie-fönstret. Läs följande ämne om du vill veta mer om att: Visa uppspelning på en andra skärm.