Ändra storlek på visningsfönstret i iMovie

Den förvalda storleken på visningsfönstret är lite större än en sjättedel av det totala skärmutrymmet. Det här är mellanstorleken för visningsfönstret.

Vill du visa video med mer detaljer kan du ändra storleksinställningen till stor. Visningsfönstret blir då nästan dubbelt så stort.

Om du behöver mer utrymme till att se och arbeta med videoklippen kan du ändra inställningen till liten. Visningsfönstret blir då ungefär en tredjedel av standardstorleken.

Så här ändrar du storlek på visningsfönstret:

Gör något av följande:

  • Välj Fönster > Visningsfönster > [storlek].

    Menyn Fönster visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  • Dra det ljusgrå verktygsfältet i mitten av iMovie-fönstret uppåt eller nedåt.

Så här ändrar du storlek på hela iMovie-fönstret:

Gör något av följande:

  • Du förstorar fönstret till helskärmsläge genom att klicka på den gröna zoomknappen i det övre vänstra hörnet av iMovie-fönstret.

    Maximeringsknappen

  • Dra det nedre vänstra hörnet av iMovie-fönstret.

    Det nedre vänstra hörnet av iMovie-fönstret

Du kan ändra om iMovie-fönstret ytterligare så att det passar just dig genom att byta plats på projektbläddraren och händelsebläddraren.