Ändra storlek på miniatyrer

Du kan göra enskilda miniatyrer i varje videoklipp (filmremsa) i projektbläddraren och händelsebläddraren större eller mindre efter vad du trivs bäst med.

Så här ändrar du storlek på miniatyrer:

  • Dra reglaget för miniatyrstorlek åt vänster eller höger.

    Reglaget för miniatyrstorlek

Du kan också utöka eller dra ihop filmremsor så att du ser fler eller färre miniatyrer i varje klipp. Den utökade vyn gör det enkelt att välja video med större noggrannhet. Den sammandragna vyn ger en bättre översikt över projektet, och gör det enkelt att flytta klipp inom det.