Använda datorns Multi-Touch-styrplatta

Om du har en Magic Trackpad eller en MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro med en styrplatta med stöd för Multi-Touch-teknik kan du använda Multi-Touch-gester för att utöka eller dra ihop filmremsor i iMovie.

Så här utökar eller dra du ihop filmremsor:

  • Placera pekaren ovanpå händelsebläddraren eller projektbläddraren och dra sedan ihop två fingrar om du vill dra ihop filmremsorna, eller dra isär fingrarna om du vill utöka dem.