Kortkommandon och snabbvalsmenyer

Du kan använda tangentbordet till att snabbt utföra flera kommandon i iMovie. I listan nedan visas de vanligaste kortkommandona. Du kan också hitta den här listan i iMovie genom att välja Hjälp > Kortkommandon.

Du utför en uppgift genom att trycka ner tangenterna i listan. I vissa av kortkommandona nedan ingår kommandotangenten i kombination med andra tangenter. Kommandotangenten är placerad precis till vänster och precis till höger om mellanslagstangenten på de flesta tangentbord. Den kan vara försedd med en Apple-symbol eller en propellersymbol.

Ett annat sätt att komma åt relevanta kommandon är att använda snabbvalsmenyer. Det är kontextberoende menyer som innehåller de flesta kommandon du kan använda när du arbetar med olika objekt i iMovie-fönstret. Du kommer åt kontextmenyerna för de olika objekten i iMovie genom att hålla ner kontrolltangenten när du klickar på dem.

Funktion

Kortkommando

Få information

Öppna iMovie Hjälp

Kommando-skift-frågetecken (?)

Öppna fönstret Projektegenskaper

Kommando-J

Öppna fönstret Projekttema

Kommando-skift-J

Visa information om uppspelningshuvudet

Visar datum, tid och nyckelord för videobildrutorna ovanför spelhuvudet.

Kommando-Y

Importera och exportera

Importera från kamera

Kommando-I

Exportera film

Kommando-E

Spela upp video

Spela upp video med början från bildrutan under pekaren

Mellanslagstangent

Spela upp en sekund video totalt – 0,5 sekunder före pekaren och 0,5 sekunder efter

Spelar upp bara 0,5 sekunder av video från början av markeringen eller till slutet av markeringen om pekaren är placerad innanför markeringsramen.

Vänster hakparentes ([)

Spela upp tre sekund video totalt – 1,5 sekunder före pekaren och 1,5 sekunder efter

Spelar upp bara 1,5 sekunder av video från början av markeringen eller till slutet av markeringen om pekaren är placerad innanför markeringsramen.

Höger hakparentes (])

Spela upp markerat

Snedstreck (/)

Spela upp markerad händelse eller projekt från början

Bakåtstreck ()

Öka uppspelningshastigheten från 1x till 2x till 4x i händelsebläddraren genom att trycka på tangenten en respektive två gånger

Höger piltangent

Minska uppspelningshastigheten från 4x till 2x till 1x i händelsebläddraren genom att trycka på tangenten en respektive två gånger

Den här åtgärden fungerar bara om du redan har ökat uppspelningshastigheten.

Vänster piltangent

Hoppa fram 3 sekunder när en händelsevideo spelas upp (6 sekunder vid uppspelning i 2x hastigheten eller 12 sekunder vid uppspelning i 4x hastigheten)

Skift-nedåtpil

Hoppa bakåt 3 sekunder när en händelsevideo spelas upp (6 sekunder vid uppspelning i 2x hastigheten eller 12 sekunder vid uppspelning i 4x hastigheten)

Skift-uppåtpil

Hoppa till nästa klipp när en händelsevideo spelas upp

Nedåtpil

Hoppa till början av det aktuella klippet när en händelsevideo spelas upp, eller hoppa till föregående klipp om uppspelningshuvudet är nära början av det aktuella klippet

Uppåtpil

Spela upp markerad händelse eller projekt i helskärmsläge

Kommando-G

Gå ur helskärmsläge

Escapetangenten (Esc)

Flytta uppspelningshuvudet en bildruta

Vänster eller höger piltangent

Frysa uppspelningshuvudet

Håll nere kontrolltangenten

Behåll pekaren i mitten av raden vid skimning

Alternativ-skift

Hantera projekt och händelser

Skapa ett nytt projekt

Kommando-N

Flytta till papperskorgen

Flyttar det markerade projektet (i projektbiblioteket), händelsen (i händelsebiblioteket) eller händelseklippet (i händelsebläddraren) till papperskorgen. Om endast en del av ett händelseklipp är markerat flyttas ändå hela klippet till papperskorgen.

Kommando-backstegstangent

Öppna iMovie-inställningarna

Kommando-komma (,)

Utskriftsformat

Kommando-skift-P

Skriva ut markerad händelse eller filmremsor från projekt

Kommando-P

Markera och redigera video

Markera ett helt projekt eller händelseklipp när delar av ett klipp är markerat, eller markera alla projekt eller händelseklipp när ett helt klipp är markerat

Kommando-A

Markering till spelhuvud

Expanderar eller krymper markeringen från närmaste markeringsgräns till spelhuvudet.

Skift-A

Avmarkera alla klipp

Kommando-skift-A

Lägg till markerade bildrutor till projekt

E

Dela av ett klipp i början och slutet av en markering (längre än fem bildrutor) eller vid uppspelningshuvudets position om du inte har någon markering

Kommand-skift-S

Klipp ut markerade bildrutor

Kommando-X

Kopiera markerade bildrutor

Kommando-C

Klistra in markerade bildrutor

Kommando-V

Klistra in alla justeringar

Kommando-Skift-V

Klistra in videojusteringar

Kommando-alternativ-I

Klistra in ljudjusteringar

Kommando-alternativ-A

Klistra in beskärningsjusteringar

Kommando-alternativ-R

Klistra in justeringar för cutaway, grönskärm eller bild-i-bild

Klistrar in justeringarna beroende på vilken sorts video som är markerad.

Kommando-alternativ-U

Klistra in videoeffekt

Kommando-alternativ-L

Klistra in ljudeffekt

Kommando-alternativ-O

Klistra in stabiliseringsjusteringar

Kommando-alternativ-Z

Klistra in rullande slutare

Kommando-alternativ-T

Klistra in hastighetsjusteringar

Kommando-alternativ-S

Klistra in kartstil

Kommando-alternativ-M

Börja eller sluta märka markerad video som "bokmärke"

F

Ta bort märkningen från markerade bildrutor

U

Kassera valda bildrutor (markera för borttagning)

R

Kassera markerade bildrutor (märkta för borttagning) i händelser, eller radera markerade bildrutor från projekt

Backstegstangenten

Visa bokmärkt och omärkt video i händelsebläddraren

Kommando-L

Visa reglage för finjustering

Kommando-alternativ

Flytta markeringen en bildruta åt vänster

Vänster piltangent

Flytta markeringen en bildruta åt höger

Höger piltangent

För projektklippets start- eller slutpunkt en bildruta åt höger

Alternativ-höger piltangent med pekaren placerad inom markeringen nära klippets start- eller slutpunkt

För projektklippets start- eller slutpunkt en bildruta åt vänster

Alternativ-vänster piltangent med pekaren placerad inom markeringen nära klippets start- eller slutpunkt

Putsa till markeringen i valt projektklipp

Kommando-B

Öppna klipputsaren när klippet markeras

Kommando-R

Öppna precisionsredigeraren

Kommando-snedstreck (/)

Öppna nyckelordsfönstret

K

Ta bort alla nyckelord från det markerade området

0 (noll)

Öppna redigeringsverktyget för beskärning, rotation och Ken Burns-effekter

C

Öppna klippjusteringspanelen

I

Öppna videojusteringspanelen

V

Arbeta med ljud

Öppna panelen "Musik och ljudeffekter"

Kommando-1

Öppna ljudjusteringsfönstret

A

Öppna berättarröstfönstret

O

Slå på eller stäng av ljud vid skimning av video

Kommando-K

Lägga till en slagmarkör under ljuduppspelning i klipputsaren

M

Slå på eller stänga av "Fäst vid slag"

Kommando-U

Ångra senaste åtgärd

Kommando-Z

Gör om senaste åtgärd

Kommando-skift-Z

Redigera text

Visa typsnittsfönstret

Kommando-T

Gör den markerade texten fet

Kommando-skift-B

Gör den markerade texten kursiv

Kommando-skift-I

Gör den markerade texten understruken

Kommando-skift-U

Lägg till en kontur till den markerade texten

Kommando-skift-O

Gör den markerade texten större

Kommando-skift-plus (+) eller kommando-lika med (=)

Gör den markerade texten mindre

Kommando-minus (-)

Vänsterjustera text

Kommando-skift-Ö

Centrera text

Kommando-skift-Å

Högerjustera text

Kommando-skift-Ä

Kopiera markerad text

Kommando-C

Klippa ut markerad text

Kommando-X

Klistra in kopierad text

Kommando-V

Kopiera textstil

Kommando-alternativ-C

Klistra in textstil

Kommando-alternativ-V

Tätare kerning

Kommando-alternativ-vänsterpil

Lösare kerning

Kommando-alternativ-högerpil

iMovie-fönstret

Minimera fönster

Kommando-M

Öppna panelen "Musik och ljudeffekter"

Kommando-1

Öppna bildpanelen

Kommando-2

Öppna titelpanelen

Kommando-3

Öppna övergångspanelen

Kommando-4

Öppna bläddraren "Kartor, bakgrunder och animatic"

Kommando-5

Visa projekt i helskärmsläge

Kommando-6

Visa händelser i helskärmsläge

Kommando-7

Gör visningsfönstret litet

Kommando-8

Gör visningsfönstret mellanstort

Kommando-9

Gör visningsfönstret stort

Kommando-0