Slå på avancerade verktyg

När du aktiverar avancerade verktyg i iMovie får du tillgång till ett antal reglage som du använder till att göra arbetsflödet snabbare och enklare, dela upp videomaterialet i kategorier och filtrera det samt skapa intressanta videoeffekter.

När de avancerade verktygen är aktiverade kan du göra följande:

 • Lägg till video i slutet av ett projekt genom att bara markera videon i händelsebläddraren.

 • Märka video som "bokmärke", "kasserat" eller "omärkt" genom att bara markera den.

 • Märka och filtrera video med nyckelord.

 • Enkelt ersätta ett klipp i projektet med en video av samma längd från ett markerat händelseklipp.

 • Lägga till kapitelmarkörer och kommentarer i dina filmprojekt.

 • Lägga till klipp av typen cutaway, bild-i-bild och sida-vid-sida.

 • Använda grön- och blåskärmseffekter till att placera video över andra videoklipp eller på en animerad bakgrund.

Om du vill veta hur du utför de här åtgärderna läser du ämnena under "Se även" nedan.

Så här aktiverar du de avancerade verktygen:

Välj iMovie > Inställningar, klicka på Allmänt och markera Visa avancerade verktyg.

iMovie-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

Följande nya element visas i iMovie-fönstret:

 • Nyckelordsknappen i verktygsfältet ger tillgång till nyckelordsfönstret där du märker video med nyckelord.

  Nyckelordsknappen

 • Med knapparna för kommentarsmarkörer, A nedan, och kapitelmarkörer, B nedan, kan du lägga till kapitelmarkörer och kommentarer i filmprojekt.

  Knapparna för kommentars- och kapitelmarkörer

 • Klickar du på pekarknappen i verktygsfältet stängs alla verktyg du har öppnat. Verktygen visas i verktygsfältet till höger om pekarknappen. Där finns bland annat verktyget "Lägg till projekt" och de verktyg som används till att märka video som "bokmärke" eller "kasserat".

  Bild av pekarknappen

 • Knappen för nyckelordsfiltrering, under händelsebiblioteket, visar eller gömmer panelen för nyckelordsfiltrering där du sorterar videon baserat på nyckelord.

  Bild av knappen för nyckelordsfiltrering