Visa fler eller färre miniatyrer per videoklipp

Varje videoklipp i iMovie representeras av en serie miniatyrer som kallas för en filmremsa. Varje miniatyr kan representera flera sekunder video som består av hundratals bildrutor (enskilda bilder).

Du kan utöka filmremsan så att fler miniatyrer visas i varje klipp. Denna expanderade vy gör det enkelt att välja video på ett exakt sätt. Med den mest utökade inställningen visas en miniatyr för varje halvsekund videomaterial.

Genom att dra ihop filmremsorna kan du se fler videoklipp på en gång i projektbläddraren eller händelsebläddraren. Den sammandragna vyn ger en bättre översikt över projektet, och gör det enkelt att flytta klipp inom det. Om du väljer den mest hopdragna inställningen representeras varje klipp av en enda miniatyr.

Så här utökar eller dra du ihop filmremsor:

Gör något av följande:

  • Dra klippreglaget åt för att utöka filmremsorna eller åt höger för att dra ihop dem. Siffran till höger om reglaget visar hur många sekunders video som representeras av varje miniatyr.

    Klippreglaget under projektbläddraren påverkar bara filmremsorna inom projektet medan reglaget under händelsebläddraren bara påverkar filmremsorna i dina händelser.

    Klippreglaget

  • Om du har en MacBook Air eller en MacBook eller MacBook Pro med en styrplatta med stöd för Multi-Touch-gester placerar du pekaren över händelsebläddraren eller projektbläddraren. Dra sedan ihop filmremsorna genom att dra ihop två fingrar, eller utöka dem genom att dra isär fingrarna.