Visa datum, tid och nyckelord för video

När du skimmar pekaren över videoklipp i projektbläddraren eller händelsebläddraren kan du direkt se datum och tid då en bildruta spelades in, och även de nyckelord som bildrutan märkts med. Informationen visas ovanför bildrutan.

Så här visar du information om enskilda bildrutor:

  • Välj Innehåll > Spelhuvudsinfo.

    Information för uppspelningshuvudet visas ovanför ett videoklipp

    Menyn Innehåll visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.