Visa eller gömma händelsebiblioteket eller panelen för nyckelordsfiltrering

Du använder arbetsytan effektivt genom att gömma händelsebiblioteket eller panelen för nyckelordsfiltrering. När du behöver välja en annan händelse eller filtrera efter nyckelord kan du visa dem igen.

Så här visar eller gömmer du händelsebiblioteket:

  • Välj Fönster > Visa händelsebiblioteket eller Fönster > Göm händelsebiblioteket, eller klicka på knappen för händelsebiblioteket.

    Knappen för händelsebiblioteket

    Menyn Fönster visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

Så här visar eller gömmer du panelen för nyckelordsfiltrering:

Om avancerade verktyg är aktiverat kan du filtrera händelser efter nyckelord med panelen för nyckelordsfiltrering.

  • Klicka på knappen för nyckelordsfiltrering (se nedan) i det nedre vänstra hörnet av iMovie-fönstret eller välj Fönster > Visa nyckelordsfilter eller Fönster > Göm nyckelordsfilter.

    Bild av knappen för nyckelordsfiltrering

    Menyn Fönster visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.