Ställa in projektbläddraren på att visa video på en rad

Som förval visar iMovie video i projektbläddraren på flera rader. Med den vyn kan du se fler klipp i ett enda fönster, men du måste rulla vertikalt genom längre projekt. I den vyn delas videoklipp ofta upp på två rader. Uppdelningen markeras med ojämna kanter på höger sida av ena raden och på vänster sida av nästa rad.

I iMovie kan du också visa projekten horisontellt, vilket innebär att hela projektet ligger på en enda rad (enradsvy). Om du vill se hela projektet måste du rulla horisontellt, men klippen delas aldrig upp på flera rader. Det kan därför vara lättare att se projektets förlopp. I enradsvyn är det också enklare att visa och ändra andra projektelement, t.ex. ljudklipp och titlar.

Så här visar du projekt horisontellt:

  • Klicka på knappen för horisontell visning i det övre högra hörnet av projektbläddraren.

    Knappen för horisontell visning

    Om du vill se mer i den horisontella vyn byter du plats på projektbläddraren och händelsebläddraren genom att klicka på knappen Växla i verktygsfältet i iMovie.

    Knappen Växla

    När du har klickat på knappen för horisontell visning öppnas alla andra projekt i horisontell vy tills du byter tillbaka till standardvyn genom att klicka på knappen igen.