Visa exakt längd på videoklipp

Du kan ange att iMovie ska visa den exakta längden på videoklipp i händelser (källvideo) och på videoklippen och andra element i projekten. iMovie visar tidskoden i standardformatet HH:MM:SS:Bildrutor (timmar, minuter, sekunder, bildrutor).

Så här visar du värden för tidskoder:

  • Välj iMovie > Inställningar, klicka på Allmänt och markera "Visa tiden som HH:MM:SS:Bildrutor".

    iMovie-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

    I projektbläddraren visas längden i tidskodformat när du håller pekaren över vänstra änden av videoklipp och över symboler för övergångseffekter. Den visas också i det övre vänstra hörnet av de färgade fält som representerar bakgrundsmusik, titlar, ljudeffekter och berättarröster.

    I händelsebläddraren visas längden i tidskodformat när du håller pekaren över klipp.

    En tidskod på ett videoklipp

Om du också väljer att iMovie ska visa information om uppspelningshuvudet kan du se tidskoden för bildrutan som pekaren ligger ovanpå medan du skimmar igenom videon.