Om att betygsätta och märka video
I iMovie kan du märka videomaterial på tre olika sätt så att du enklare kan…

Bokmärka en video, märka den som kasserad eller ta bort märkningen
En händelse (källvideo) kan innehålla avsnitt som du inte gillar eller som du aldrig kommer…

Filtrera video som är bokmärkt eller märkt som kasserad
Du visa och gömma händelsevideo du markerat som bokmärke eller kasserat, eller som du inte…

Lägga till kommentars- och kapitelmarkörer
Du kan lägga till kommentars- och kapitelmarkörer i video i ett projekt så att du…

Använda nyckelord i en video
Du kan lägga till ett eller flera nyckelord för valfri video i en händelse (källvideo).…

Hitta video märkt med specifika nyckelord
Du kan sortera din händelsevideo så att du snabbt hittar det bildruteintervall du märkt med…