Använda nyckelord i en video

Du kan lägga till ett eller flera nyckelord för valfri video i en händelse (källvideo). Du kan sedan sortera händelsen efter nyckelorden så att du hittar den video du vill använda. Det kan vara bra att sortera när du skapar ett projekt. Du kan t.ex. märka all video som innehåller en viss plats med den platsens namn som ett nyckelord (t.ex. "badplatsen"). Du kan senare sortera efter det namnet när du vill använda videomaterial från den platsen i ett projekt.

Du kan lägga till nyckelord för video på två sätt. Du kan först markera den video som du vill lägga till nyckelord för och sedan lägga till nyckelorden ett i taget. Du kan också lägga till nyckelord med de avancerade verktygen. Med den metoden markerar du först ett eller flera nyckelord som du vill lägga till för en video. Sedan markerar du den video du vill lägga till dem för. På så vis kan du snabbt lägga till samma uppsättning nyckelord för många olika videoklipp samtidigt.

Så här lägger du till nyckelord ett i taget:

 1. Markera video (ett bildruteintervall, ett klipp eller flera klipp) i händelsebläddraren till vilken du vill lägga till nyckelord.

 2. Klicka på nyckelordsknappen i verktygsfältet i iMovie. Då öppnas nyckelordsfönstret.

  Nyckelordsknappen

  Om nyckelordsknappen inte visas måste du aktivera avancerade verktyg.

 3. Klicka på Granskare överst i nyckelordsfönstret.

  I iMovie finns redan från början en uppsättning nyckelord.

 4. Du lägger till nyckelord för en video genom att markera de du vill använda och avmarkera de du inte vill använda.

  Om ett nyckelord har en siffra bredvid sig kan du helt enkelt trycka på motsvarande siffra på tangentbordet så läggs nyckelordet till.

  En blå linje visas över den markerade videon. Linjen anger att intervallet har märkts med nyckelord.

 5. Du lägger till ett nytt nyckelord i listan genom att skriver in det i nyckelordsfältet och klicka på "Lägg till i klipp".

  Med den här åtgärden läggs det nyckelord du just skapat till för den markerade videon. Nyckelordet läggs också till i nyckelordslistan så att du kan använda igen senare.

 6. Om ett streck visas i kryssrutan bredvid ett nyckelord anger det att den delen av den markerade videon redan har märkts med nyckelordet. Klicka på strecket om du vill markera nyckelordet och använda det på hela den markerade videon. Om du vill ta bort nyckelordet från hela den markerade videon klickar du på det igen så att det avmarkeras.

 7. Fortsätt lägga till nyckelord på annan video: dra över miniatyrerna i ett klipp om du vill markera ett bildruteintervall, eller dubbelklicka om du vill markera ett helt klipp. Markera sedan de nyckelord du vill använda.

 8. När du är klar stänger du nyckelordsfönstret eller klickar på knappen Pekare.

  Bild av pekarknappen

Du kan ändra ordningen på nyckelorden i listan i nyckelordsgranskaren genom att dra dem.

Så här märker du många videoklipp med samma nyckelordskombination:

 1. Klicka på nyckelordsknappen i verktygsfältet i iMovie. Då öppnas nyckelordsfönstret.

  Nyckelordsknappen

  Om nyckelordsknappen inte visas måste du aktivera avancerade verktyg.

 2. Klicka på Använd automatiskt överst i nyckelordsfönstret.

 3. Markera de nyckelord du vill lägga till och avmarkera de du inte vill använda.

 4. Om du vill lägga till ett nyckelord i listan skriver du det i fältet Nytt nyckelord. Klicka sedan på Lägg till nyckelord.

  Du tar bort ett nyckelord från listan genom att markera det och klicka på Ta bort.

 5. Dra över miniatyrerna i ett klipp i händelsebläddraren om du vill markera ett bildruteintervall som du vill lägga till nyckelord för, eller alternativklicka om du vill markera ett helt klipp.

  Nyckelorden läggs till för videon. Du kan fortsätta att markera video på det här sättet och märka dem med samma kombination av nyckelord.

  En blå linje visas över videon. Linjen anger att intervallet har märkts med nyckelord.

 6. När du är klar stänger du nyckelordsfönstret eller klickar på knappen Pekare.

  Bild av pekarknappen

Så här tar du bort nyckelord från video:

Du kan ta bort några eller alla nyckelord från ett videoklipp när som helst efter det att du har lagt till dem.

 1. Klicka på nyckelordsknappen i verktygsfältet i iMovie. Då öppnas nyckelordsfönstret.

  Nyckelordsknappen

  Om nyckelordsknappen inte visas måste du aktivera avancerade verktyg.

 2. Klicka på Granskare överst i nyckelordsfönstret.

 3. Dra över miniatyrerna i ett klipp i händelsebläddraren om du vill markera ett bildruteintervall med nyckelord, eller alternativklicka om du vill markera ett helt klipp.

  I nyckelordsfönstret visas bockar i kryssrutorna bredvid de nyckelord som är tillagda för hela videon. Om ett streck visas i kryssrutan bredvid ett nyckelord anger det att den delen av den markerade videon har märkts med nyckelordet.

 4. Gör något av följande:

  • Du tar bort ett nyckelord genom att klicka på bockmarkeringen, eller dubbelklicka på strecket, bredvid det nyckelord du vill ta bort. Kryssrutan ska vara tom.

  • Om du vill ta bort alla nyckelord klickar du på Ta bort alla längst ner i nyckelordsfönstret.

 5. När du är klar stänger du nyckelordsfönstret eller klickar på pekarknappen.

  Bild av pekarknappen