Bokmärka en video, märka den som kasserad eller ta bort märkningen

En händelse (källvideo) kan innehålla avsnitt som du inte gillar eller som du aldrig kommer att använda i ett projekt. Det kan t.ex. finnas klipp där bilden är suddig eller rörig, eller klipp som helt enkelt inte innehåller något intressant.

Du kan enkelt markera de klipp du gillar och de du inte gillar medan du visar källvideon. När du sedan börjar skapa ett projekt, eller spelar upp video för vänner, kan du enkelt välja att bara plocka fram det bästa videomaterialet.

Du kan radera kasserad video så att mer utrymme blir tillgängligt på hårddisken.

Så här märker du video med de grundläggande verktygen:

 1. Markera ett bildruteintervall, ett klipp eller flera klipp i händelsebläddraren som du vill märka.

 2. Gör något av följande:

  • Om du gillar videon trycker du på F-tangenten eller klickar på knappen "Markera som bokmärke".

   Bokmärkesknappen

   I händelsebläddraren visas en grön linje över de bildrutor du har markerat som "bokmärken".

   Ett klipp med en grön linje över

  • Om du inte gillar videon trycker du på R-tangenten eller backstegstangenten, eller klickar på knappen Kassera.

   Kasseraknappen

   Den markerade videon tas bort från vyn. (Om du har valt Alla klipp från popupmenyn Visa under händelsebläddraren visas dock även kasserad video.)

   En röd linje visas över bildrutor du har markerat som "kasserade".

   Ett klipp med en röd linje som anger att det är kasserat

Du kan också markera video som "bokmärke" bär du spelar upp videomaterial i händelsebläddraren. Placera uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) någonstans före början av det videomaterial du vill markera och tryck på mellanslagstangenten. Markera början på det intervall du vill bokmärka genom att trycka på F-tangenten, och markera slutet på intervallet genom att trycka F-tangenten igen. Fortsätt markera så mycket videomaterial du vill medan videon spelas upp. Du stoppar uppspelningen genom att trycka på mellanslagstangenten igen.

Så här markerar du video med avancerade verktyg medan du skimmar igenom den:

Du kan göra pekaren till ett "verktyg" och markera video som "bokmärke" eller "kasserat" när du skimmar igenom materialet. Beroende på hur du föredrar att arbeta kan du på så vis snabbare sortera video och hitta det bästa materialet.

 1. Kontrollera att avancerade verktyg är aktiverade.

 2. Markera den händelse du vill markera som bokmärke eller kasserad i händelsebiblioteket.

 3. Klicka på knappen "Markera som bokmärke" (stjärnan) eller Kasserat (rött "x").

  Lägg märke till att pekarens utseende ändras och att det nu är ett verktyg.

  Verktyget "Markera som bokmärke"

 4. I händelsebläddraren drar du över miniatyrerna för ett klipp om du vill markera ett intervall av bildrutor som "bokmärke" eller "kasserat". Skift-klicka om du vill markera ett helt klipp.

  Du kan göra så här hur många gånger du vill.

  Om du vill byta en markering, t.ex. om du har markerat video som "bokmärke" och ångrar dig och vill markera den som "kasserat" istället, klickar du på den andra knappen och fortsätter sedan att markera video.

  Obs! Om du markerat ett bildruteintervall innan du klickar på en verktygsknapp ändras knappsymbolerna (ett plustecken visas på knapparna). Symbolerna anger att knapparna inte är verktygsknappar och pekaren fungerar som när de avancerade verktygen inte är aktiverade. Om knapparna har plussymboler och du vill använda de avancerade verktygen klickar du någonstans utanför klippen och sedan på en verktygsknapp.

 5. När du är klar med verktyget lämnar du verktygsläget genom att klicka på pekarknappen.

  Bild av pekarknappen

Så här tar du bort en markering från en video:

 1. Kontrollera att de videoklipp du vill ändra visas i händelsebläddraren.

  Du kan behöva välja ett annat alternativ från popupmenyn Visa (se nedan) under händelsebläddraren för att alla klipp du vill ändra ska visas. (Om du t.ex. behöver se alla kasserade klipp väljer du Alla klipp eller Endast kasserat.)

  Popupmenyn Visa

 2. Gör något av följande:

  • Om avancerade verktyg är avaktiverat markerar du videon du inte längre vill ska vara bokmärkt eller märkt som kasserad. Sedan trycker du på U-tangenten eller klickar på avmarkeringsknappen.

   Knappen Avmarkera

  • Om avancerade verktyg är aktiverat klickar du på avmarkeringsknappen (se nedan) i händelsebläddraren och drar över miniatyrerna i ett klipp om du vill avmarkera ett intervall av bildrutor, eller skift-klickar om du vill avmarkera ett helt klipp.

  I båda fallen försvinner det gröna eller röda strecket i ovanför videon.