Filtrera video som är bokmärkt eller märkt som kasserad

Du visa och gömma händelsevideo du markerat som bokmärke eller kasserat, eller som du inte markerat alls.

Så här sorterar du markerad video:

 1. Klicka på den händelse du vill söka i så att den markeras i händelsebiblioteket.

 2. Välj ett alternativ från popupmenyn Visa under händelsebläddraren.

  Popupmenyn Visa

  • Endast bokmärken: Visar endast de bildrutor du markerat som "bokmärken".

  • Bokmärken och omarkerade: Visar endast de klipp du markerat som "bokmärken" eller inte markerat alls.

  • Alla klipp: Visar all video i händelsen.

  • Endast kasserade: Visar endast de videor du markerat som "kasserade".