Hitta video märkt med specifika nyckelord

Du kan sortera din händelsevideo så att du snabbt hittar det bildruteintervall du märkt med specifika nyckelord.

Så här hittar du video märkt med specifika nyckelord:

 1. Du öppnar panelen för nyckelordsfiltrering genom att klicka på knappen för nyckelordsfiltrering.

  Om nyckelordsfiltreringsknappen inte visas måste du aktivera avancerade verktyg.

  Bild av knappen för nyckelordsfiltrering

 2. Markera kryssrutan "Filtrera efter nyckelord" överst på panelen.

 3. Markera de nyckelord du vill använda till att "filtrera" videon genom att klicka på höger sida av knappen bredvid ett nyckelord så att den blir grön.

  Avmarkera nyckelordet genom att klicka igen.

 4. Om du vill utesluta video som är märkt med ett visst nyckelord klickar du på vänster sida av knappen så att den blir röd.

  Alla videofilmer med det nyckelordet göms. Klicka på knappen så visas videofilmerna igen.

 5. Klicka på någon av filterknapparna längst ner på panelen, så visas eller göms video som är märkta med de valda nyckelorden:

  • Något: Visar all video märkt med ett eller flera av de nyckelord du valt.

  • Alla: Visar endast video märkt med alla valda nyckelord.

  Panelen för nyckelordsfiltrering

 6. Om du vill visa all video i händelsen igen avmarkerar du kryssrutan "Filtrera efter nyckelord" överst på panelen.

 7. När du är klar stänger du panelen för nyckelordsfiltrering genom att klicka på knappen för nyckelordsfiltrering.