Lägga till kommentars- och kapitelmarkörer

Du kan lägga till kommentars- och kapitelmarkörer i video i ett projekt så att du enklare kan hoppa till de avsnitt du markerat. Det går att lägga till hur många kommentars- och kapitelmarkörer som helst.

 • Kommentarsmarkörer: Du kan märka valfri videobildruta i ett projekt med en kommentar och sedan enkelt hitta tillbaka till den genom att välja kommentarsmarkören från markörpopupmenyn. Kommentarsmarkörer visas inte i det färdiga projektet utan bara i projektbläddraren.

 • Kapitelmarkörer: När du använder kapitelmarkörer till att markera vissa punkter i en film kan användarna sedan använda markörerna till att snabbt hoppa till de punkterna i filmen när du har exporterat den eller bränt den till en DVD-skiva. Du kan också märka valfri videobildruta i ett projekt med en kapitelmarkör och sedan enkelt hitta tillbaka till bildrutan genom att välja kapitelmarkören från markörpopupmenyn, precis som med kommentarsmarkörer.

Program och enheter som kan identifiera iMovie-kapitelmarkörer är bland annat iTunes, iPod, iPhone, iPad, AppleTV, Front Row, QuickTime Player, DVD-spelare och de flesta DVD-spelare från andra tillverkare.

Så här lägger du till kommentars- och kapitelmarkörer:

 1. Öppna projektet. Om knapparna för kapitel- och kommentarsmarkörerna (se nedan) inte visas i det övre högra hörnet av projektbläddraren aktiverar du avancerade verktyg.

 2. Dra en kommentars- (A nedan) eller kapitelmarkör (B nedan) till bildrutan i projektet.

  Kapitel- och kommentarsmarkörknappar

  En brun kommentarsmarkör (A nedan) eller en orange kapitelmarkör (B nedan) visas ovanför videoklippet, med ett platshållarnummer som är markerat för redigering.

  Kommentars- och kapitelmarkörer

 3. Ange ett namn för kommentar- eller kapitelmarkören.

  Kapitel- och kommentarsmarkör med namn

  Om du vill byta namn på markören senare dubbelklickar du på den i projektbläddraren och anger ett nytt namn.

Hoppa till en markerad bildruta i projektet så här:

 • Välj namnet på en kommentar eller ett kapitel från popupmenyn i det övre högra hörnet av projektbläddraren. Om du har titlar i projektet kan du även välja en titel.

  Kapitel- och kommentarsmenyn

  Den markör du väljer markeras med en gul ram i projektbläddraren så att du enkelt hittar den.

Så här exporterar du en film med kapitelmarkörer:

Om du har lagt till kapitelmarkörer i ett projekt bränner du helt enkelt projektet till en DVD-skiva eller exporterar det. Kapitelmarkörerna kan identifieras av iDVD, iTunes, iPod, iPhone, iPad, Apple TV, Front Row, QuickTime Player, DVD-spelare och de flesta DVD-spelare från andra tillverkare.

 • Klicka för att markera projektet i projektbiblioteket, eller öppna projektet, och utför någon av åtgärderna som listas nedan. Menyn Dela visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  • Du delar filmen med iDVD genom att välja Dela > iDVD och bränna den till en DVD-skiva.

  • Du delar filmen med iTunes genom att välja Dela > iTunes.

  • Du skickar filmen till mediebläddraren genom att välja Dela > Mediebläddrare.

   När du skickar ett projekt till mediebläddraren blir den tillgänglig så att du kan använda den i iDVD nästa gång du öppnar iDVD. iDVD kan identifiera kapitelmarkörer.

  • Du exporterar filmen som en filmfil genom att välja Dela > Exportera film.

   Kom ihåg att filmer som exporteras i litet format inte innehåller kapitelmarkörer.

  • Du exporterar filmen med avancerade QuickTime-alternativ genom att välja Dela > "Exportera med QuickTime".