Om händelser och händelsebiblioteket
När du importerar video, eller spelar in direkt till iMovie, sparar iMovie den videon (ditt…

Ordna händelser i händelsebiblioteket
I händelsebiblioteket kan du välja att visa händelserna på flera olika sätt, bland annat efter…

Flytta ett klipp från en händelse till en annan
Du kan flytta ett videoklipp videoklipp från en händelse till en annan och på så…

Slå ihop händelser
Du kan slå ihop (kombinera) två eller flera händelser i händelsebiblioteket. På så vis kan…

Dela upp en händelse i två
Du kan dela upp videomaterial som ingår i en händelse i två händelser. Genom att…

Justera datum och tid i ett klipp
Om du spelat in video med en videokamera med felaktig datum- och tidsinställning kanske videon…

Byta namn på en händelse
Så här ändrar du namnet på en händelse:I händelsebiblioteket dubbelklickar du på händelsens namn och…

Radera överflödigt material från en händelse
Du kan radera videoklipp som du inte längre vill behålla i en händelse så att…

Radera all överflödig video från en händelse
Videofiler tar stor plats på hårddiskar så det kan vara bra att göra sig av…

Radera en händelse
Så här raderar du en hel händelse: Klicka på den händelse du vill radera så…