Flytta ett klipp från en händelse till en annan

Du kan flytta ett videoklipp videoklipp från en händelse till en annan och på så vis ordna klippen på sätt som är logiskt för dig.

Så här flyttar du videoklipp från en händelse till en annan:

  1. I händelsebiblioteket klickar du för att markera den händelse som innehåller videon du vill flytta.

  2. Markera klippet eller klippen du vill flytta i händelsebläddraren.

  3. Dra klippen till namnet på den händelse i händelsebiblioteket som du vill flytta dem till.

    Släpp musknappen när namnet på händelsen markeras.

  4. Klicka på OK.

Den händelse du flyttade klippen till kan byta plats i händelsebiblioteket. Den hamnar i listan under det år då det senaste klippet i händelsen spelades in.

Om du drar ett stort klipp från en händelse som sparas på en hårddisk till en händelse som sparas på en hårddisk annan kan flytten ta några minuter.

Du kan kopiera, men inte flytta, ett klipp från iPhoto-videor till en annan händelse.