Justera datum och tid i ett klipp

Om du spelat in video med en videokamera med felaktig datum- och tidsinställning kanske videon visas i fel kronologisk ordning i händelsebiblioteket när du importerat den till iMovie. Du kan justera videoklippens datum och tid så att de visas i rätt ordning i händelsebiblioteket.

Justera datum och tid i ett klipp så här:

  1. I händelsebiblioteket markerar du en händelse som innehåller klipp vars datum och tid du vill ändra genom att klicka.

  2. I händelsebläddraren markerar du det eller de klipp du vill ändra och väljer sedan Arkiv > "Justera klippens datum och tid".

    Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  3. Ange ett nytt datum och en ny tid, och klicka på OK.

    Klippet sorteras om i händelsebiblioteket efter det nya datumet.

    Om du markerar flera klipp med olika datum och tid så används det datum och den tid du anger på det senaste klippet medan datum och tid för övriga klipp justeras i förhållande till detta.