Kopiera eller flytta video från händelsebiblioteket till en extern hårddisk

Du kan spara utrymme på datorns hårddisk genom att flytta video i händelsebiblioteket till en extern hårddisk som är ansluten till datorn.

Du kan också att kopiera händelser till en extern hårddisk. Det kan t.ex. vara användbart om du vill skapa en kopia av hela videobiblioteket eller kopiera en händelse till någon annans hårddisk.

Obs! Om du vill använda en extern hårddisk med iMovie måste den vara formaterad som Mac OS Extended (journalförd). iMovie stöder inte lagringsenheter anslutna via nätverket eller externa flashminnesenheter.

Så här kopierar eller flyttar du en händelse till en annan hårddisk:

 1. Anslut en kompatibel extern hårddisk till datorn.

 2. Klicka på hårddiskknappen i iMovie så visas alla tillgängliga hårddiskar i händelsebiblioteket.

  Knappen finns i övre högra hörnet av händelsebiblioteket.

  Hårddiskknappen

 3. Markera de händelser du vill flytta eller kopiera.

  Du markerar fler än en händelse i taget genom att trycka på kommandotangenten samtidigt som du klickar på händelsenamnen.

 4. Gör något av följande:

  • Kopiera händelserna genom att dra dem till symbolen för den hårddisk, i händelsebiblioteket, som du vill kopiera dem till.

  • Flytta händelserna genom att hålla ner kommandotangenten samtidigt som du drar händelserna till symbolen för den hårddisk du vill flytta dem till.

   Händelserna flyttas och de raderas från den ursprungliga platsen. Alla projekt som använder klipp från de flyttade händelserna kommer att referera till klippen på den nya platsen. Det innebär att den hårddisk som du har flyttat händelserna till måste vara ansluten till datorn som projekten finns på om du vill kunna spela upp eller redigera projekten i iMovie.

   Om mycket video flyttas samtidigt kan detta ta flera minuter.