Om du inte kan se källvideoklipp i en markerad händelse

Om du har markerat en händelse i händelsebiblioteket men inte kan se några källvideoklipp i den, kan du ha valt en vy för händelsebläddraren som innebär att klippen göms.

Så här visar du källvideoklipp i en händelse:

 • Välj ett alternativ från popupmenyn Visa under händelsebläddraren.

  Popupmenyn Visa

  • Endast bokmärken: Visar endast de bildrutor du markerat som "bokmärken".

  • Bokmärken och omarkerade: Visar endast de klipp du markerat som "bokmärken" eller inte markerat alls.

  • Alla klipp: Visar all video i händelsen.

  • Endast kasserade: Visar endast de videor du markerat som "kasserade".

Vyn "Bokmärken och omarkerade" rekommenderas om du tänker arbeta med händelseklipp. Om du valt en annan vy kan du när som helst byta till vyn "Bokmärken och omarkerade" genom att trycka på kommando-L.