Ordna händelser i händelsebiblioteket

I händelsebiblioteket kan du välja att visa händelserna på flera olika sätt, bland annat efter datum då de spelats in eller den hårddisk de är sparade på.

Så här ordnar du om händelsebiblioteket:

 1. Om händelsebiblioteket inte visas klickar du på knappen för händelsebiblioteket.

  Knappen Visa eller göm händelser.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill visa händelser efter den hårddisk de är sparade på väljer du Innehåll > Gruppera händelser efter skiva, eller klickar på hårddiskknappen i det övre högra hörnet av händelsebiblioteket.

   Menyn Innehåll visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

   Avmarkera alternativet på menyn Innehåll, eller klicka på hårddiskknappen igen, om du vill lista händelserna efter datum.

   Hårddiskknappen

  • Om du vill visa händelser efter den månad då händelserna spelats in väljer du Innehåll > Gruppera händelser efter månad.

  • Om du vill visa de senaste händelserna först väljer du Visa > "Visa senaste händelser högst upp". Om du avmarkerar det här alternativet på menyn sorteras händelserna i fallande ordning med den äldsta händelsen överst.

  • Om du vill visa klippen i händelsebläddraren efter vilken dag de spelades in väljer du Visa > "Visa enskilda dagar i händelser".

  • Du visar information om när en händelse spelades in genom att välja iMovie > Inställningar, klicka på Bläddrare överst på panelen och sedan markera kryssrutan bredvid "Visa datumintervall i händelsebiblioteket".