Radera en händelse

Så här raderar du en hel händelse:

  1. Klicka på den händelse du vill radera så att den markeras i händelsebiblioteket.

  2. Välj Arkiv > "Flytta händelse till papperskorgen".

    Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  3. Du kan spara utrymme på hårddisken genom att radera händelsen permanent. Det gör du genom att klicka på skrivbordet utanför iMovie-fönstret så att Finder-menyerna överst på skärmen visas. Välj sedan Finder > Töm papperskorgen.