Radera överflödigt material från en händelse

Du kan radera videoklipp som du inte längre vill behålla i en händelse så att mer utrymme frigörs på datorn. Det gör du genom att markera videon som "kasserad", flytta den till papperskorgen och tömma papperskorgen så att videon raderas från hårddisken. När den har raderats kan den inte återställas igen.

Det är inte samma sak att radera video från ett projekt som att radera video från en händelse. Om du bara vill radera video från ett projekt och behålla den som källvideo i en händelse läser du följande ämne: Ta bort video från ett projekt.

Så här tar du bort videoklipp permanent från händelsebiblioteket:

 1. I händelsebiblioteket klickar du för att markera den händelse som innehåller video du vill radera.

 2. I händelsebläddraren markerar du de bildrutor eller klipp du vill ta bort från händelsen. Tryck sedan på backstegstangenten eller klicka på kasseringsknappen (se nedan) i verktygsfältet i iMovie.

  (Knappen Kassera har också ett litet "x" om avancerade verktyg är aktiverat.)

  Knappen Kassera

  Om du valt Alla klipp från popupmenyn Visa (se nedan) under händelsebläddraren, visas en röd linje ovanför de kasserade bildrutorna.

  Om du valt Endast bokmärken eller "Bokmärken och omarkerade" visas inte de kasserade klippen.

  Popupmenyn Visa

 3. Välj Arkiv > ”Flytta kasserade klipp till papperskorgen”.

  Alla klipp som är markerade med "kasserat" i någon händelse eller något projekt registreras för flytt till papperskorgen. Det inkluderar klipp du har markerat tidigare, inte bara det du just kasserat.

 4. Gör något av följande i den dialogruta som visas:

  • Om du är säker på vilka klipp du kasserat och vill radera dem klickar du på ”Flytta till papperskorgen”.

   Videon tas bort från händelserna men tar fortfarande upp utrymme i papperskorgen.

  • Om du vill visa de klipp du markerat för radering klickar du på Visa kasserade klipp.

   I händelsebläddraren visas bara de klipp du just kasserat i den valda händelsen. Markera klipp du inte vill radera och klicka sedan på knappen Avmarkera.

   Knappen Avmarkera

   Du raderar de kasserade klippen genom att klicka på knappen "Flytta kasserat till papperskorgen", A nedan, i det övre högra hörnet av fönstret Kasserade klipp.

   Knappen "Flytta kasserat till papperskorgen" och knappen Göm kasserade

   Klicka på knappen "Flytta till papperskorgen" i den dialogruta som visas. Videon tas bort från händelserna men tar fortfarande plats i papperskorgen.

 5. Klicka på skrivbordet utanför iMovie-fönstret så att Finder-menyerna överst på skärmen visas. Välj sedan Finder > Töm papperskorgen.

  Videon raderas permanent från hårddisken.

 6. Du visar alla de kvarvarande klippen igen genom att klicka på Göm kasserade, B ovan, i det övre högra hörnet av fönstret Kasserade klipp. Du kan också välja Endast bokmärken, "Bokmärken och omarkerade" eller Alla klipp från popupmenyn Visa under händelsebläddraren.