Hitta bara videoklipp som innehåller bilder av människor

Om du har analyserat en händelse efter personer kan du sortera den så att bara videomaterial som innehåller personer visas.

Så här söker du efter allt videomaterial som innehåller personer i en händelse:

När videon i en händelse har analyserats efter personer visas en lila symbol under händelsebläddraren.

 1. Klicka på den händelse du vill söka i så att den markeras i händelsebiblioteket.

 2. Klicka på knappen Människor.

  Popupmenyn Visa

  Händelsebläddraren uppdateras så att bara den video som innehåller personer visas.

Du kan se all video från den markerade händelsen som innehåller personer utan att klicka på knappen Människor. Klipp som innehåller bilder på personer visas i händelsebläddraren med en lila linje överst, tillsammans med allt annat videomaterial i händelsen.

Så här hittar du händelsevideo som visar personer:

 1. Klicka på den händelse (som redan är analyserad för människor) du vill söka i så att den markeras i händelsebiblioteket.

 2. Öppna panelen för nyckelordsfiltrering genom att klicka på knappen för nyckelordsfiltrering under händelsebiblioteket.

  Bild av knappen för nyckelordsfiltrering

  Om nyckelordsfiltreringsknappen inte visas måste du aktivera avancerade verktyg.

 3. Markera kryssrutan "Filtrera efter nyckelord" överst på panelen.

 4. Ställ in filtret genom att klicka på knapparna bredvid de parametrar du vill söka efter.

  När knappen är grön ingår den parametern i filtret, när knappen är röd ingår den inte.

  De parametrar som finns är Människor (en eller flera personer), En person, Två personer, Grupp (två eller fler personer), och Närbild, Medel (normalavstånd) och Bred (en bredbildstagning). Bara de parametrar som gäller för det markerade videomaterialet visas.

 5. Klicka på Valfritt eller Alla längst ner i nyckelordspanelen om du vill hitta bildmaterial som matchar någon av de parametrar du markerat eller alla parametrar samtidigt.

  Om du t.ex. vill hitta närbilder på en enda person klickar du på knapparna Närbild och En person så att de blir gröna. Klicka sedan på Alla.

  Panelen för nyckelordsfiltrering

  När du markerar sökparametrar visas matchande klipp i händelsebläddraren till höger.

 6. När du är klar stänger du panelen för nyckelordsfiltrering genom att klicka på knappen för nyckelordsfiltrering.