Filtrera sökning efter video med kamerapanoreringar

Så här hittar du video med en panoreringsrörelse:

När en händelse (källvideo) har analyserats för kamerapanoreringar kan du söka med filter i den så att du bara ser det material som panorerar åt vänster, åt höger eller både och. Filtrering hjälper dig att hitta bildmaterial du vill använda på särskilda ställen i dina projekt.

 1. Klicka på den händelse (som redan är analyserad för kamerapanoreringar) du vill söka i så att den markeras i händelsebiblioteket.

 2. Öppna panelen för nyckelordsfiltrering genom att klicka på knappen för nyckelordsfiltrering under händelsebiblioteket.

  Bild av knappen för nyckelordsfiltrering

  Om nyckelordsfiltreringsknappen inte visas måste du aktivera avancerade verktyg.

 3. Kontrollera att ”Filtrera efter nyckelord” är markerat högst upp på panelen.

 4. Klicka på knapparna bredvid Panorera vänster och Panorera höger för att välja filter.

  När knappen är grön ingår den parametern i filtret, när knappen är röd ingår den inte.

 5. Klicka på Valfritt eller Alla längst ner i nyckelordspanelen om du vill hitta bildmaterial som matchar någon av de parametrar du markerat eller alla parametrar samtidigt.

  När du markerar sökparametrar visas matchande klipp i händelsebläddraren till höger.

 6. När du är klar stänger du panelen för nyckelordsfiltrering genom att klicka på knappen för nyckelordsfiltrering.