Markera video som innehåller kamerapanorering

Så här markerar du video som innehåller kamerapanorering:

Du kan låta iMovie markera de videoavsnitt i en händelse som innehåller kamerapanoreringar åt vänster eller höger. Du kan sedan filtrera fram dessa avsnitt, vilket kan vara användbart när du skapar projekt. Den sekvens du redigerar kan t.ex. kräva en panorering från vänster till höger eller från höger till vänster, för att händelseförloppet ska bli kontinuerligt och hålla takten.

  1. Markera ett eller flera videoklipp i händelsebläddraren som redan analyserats för stabilisering.

  2. Välj Arkiv > Analysera video > Markera kamerapanoreringar.

    Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

    Om videon inte redan har markerats för stabilisering så påbörjas stabiliseringsprocessen när du väljer det här alternativet. När stabiliseringen är klar markerar iMovie de videoavsnitt som innehåller kamerapanoreringar.

    Video som innehåller kamerapanoreringar markeras med en blå linje längs med överkanten.