Ordna projekt i projektbiblioteket
Du kan ställa in att projekten i projektbiblioteket ska listas alfabetiskt eller med de senaste…

Kopiera eller flytta ett projekt till en extern hårddisk
Du kan kopiera och flytta iMovie-videoprojekt till en kompatibel extern hårddisk. Att flytta och kopiera…

Samla ihop media i ett projekt
Om någon av den video, musik eller annat media som används i ett projekt lagras…