Kopiera eller flytta ett projekt till en extern hårddisk

Du kan kopiera och flytta iMovie-videoprojekt till en kompatibel extern hårddisk. Att flytta och kopiera projekt är praktiskt om du vill arbeta med ett projekt på en annan dator med iMovie, eller om du vill skapa mer ledigt utrymme på datorns hårddisk.

Så här kopierar eller flyttar du ett projekt till en annan hårddisk:

 1. Anslut en extern hårddisk till datorn.

  En symbol för hårddisken visas i händelsebiblioteket.

  Obs! Om du vill använda en extern hårddisk med iMovie måste den vara formaterad som Mac OS Extended (journalförd). iMovie stöder inte lagringsenheter anslutna via nätverket eller externa flashminnesenheter.

 2. I projektbiblioteket markerar du det projekt du vill kopiera eller flytta. Gör sedan något av följande:

  • Kopiera ett projekt genom att dra det till symbolen för den hårddisk (i händelsebiblioteket) du vill kopiera det till. Välj sedan "Kopiera projekt" eller "Kopiera projekt och händelser".

   Om du väljer "Kopiera projekt" kopieras inte någon av projektets videor eller andra mediefiler (t.ex. bilder) till den andra hårddisken. Istället hänvisar projektet på den nya platsen till mediefilerna på den ursprungliga platsen. Det innebär att om du vill visa eller redigera projektet på den nya platsen måste hårddisken där det finns vara ansluten till den dator som projektet kopierats från.

   Om du väljer "Kopiera projekt och händelser" kopieras all källvideo och andra mediefiler du lagt till i projektet till den nya platsen. Det innebär att du kan visa och redigera projektet på den nya platsen utan att vara ansluten till den dator projektet kopierats från.

  • Flytta projektet genom att hålla ner kommandotangenten samtidigt som du drar projektet till symbolen för den hårddisk du vill flytta det till. Välj sedan "Flytta projekt" eller "Flytta projekt och händelser".

   Om du väljer "Flytta projekt" flyttas inte någon av projektets källvideor eller andra mediefiler (t.ex. bilder) till den andra hårddisken. Istället hänvisar projektet på den nya platsen till mediefilerna på den ursprungliga platsen. Det innebär att om du vill visa eller redigera projektet på den nya platsen måste hårddisken där det finns vara ansluten till den dator som projektet flyttats från.

   Om du väljer "Flytta projekt och händelser" flyttas all källvideo och andra mediefiler du lagt till i projektet till den nya platsen och raderas från den ursprungliga platsen. Det innebär att du kan visa och redigera projektet på den nya platsen utan att vara ansluten till den dator projektet flyttats från. Det innebär också att alla projekt som finns kvar på den ursprungliga datorn och som använder material som flyttas hänvisar till materialet på den nya platsen. Om du vill visa och redigera de projekten måste datorn där de finns vara ansluten till den hårddisk projektet flyttats till.

Det kan ta flera minuter att flytta eller kopiera stora projekt.

Du kan samla ihop allt material som används i ett projekt på samma hårddisk. På så vis blir det enklare att flytta projektet och redigera det på valfri dator med iMovie. Läs följande ämne om du vill veta mer om att: Samla ihop media i ett projekt.