Samla ihop media i ett projekt

Om någon av den video, musik eller annat media som används i ett projekt lagras någon annanstans än där själva projektet finns, så går det att samla ihop media i det projektet till hårddisken där projektet ligger.

Genom att samla ihop ett projekts mediefiler får du enkelt ett fullständigt projekt på en dator eller en annan hårddisk så att du kan redigera det från vilken dator som helst som har iMovie installerat.

Samla ihop media i ett projekt så här:

 1. Anslut alla externa hårddiskar som innehåller medier till ditt projekt till datorn.

 2. Öppna projektet eller markera det i projektbiblioteket och välj sedan Arkiv > Samla ihop medier.

  Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

  Obs! Om alternativet ”Samla ihop medier” är nertonat i menyn så finns redan alla medier som används i projektet på samma hårddisk.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på "Kopiera händelserna" så kopieras de händelser som innehåller klipp som används i projektet till projekthårddisken.

  • Klicka på ”Kopiera klippen” så kopieras videon från de klipp som används i projektet till projekthårddisken.

  • Klicka på "Flytta händelserna" så flyttas de händelser som innehåller klipp som används i projektet till projekthårddisken. Händelserna raderas från sin tidigare plats.

  I alla tre fallen kopieras spår från iTunes som används i projektet till projekthårddisken.