Skriva ut bilder av händelse- eller projektklipp

Du kan skriva ut bilder från videoklipp som de visas i en händelse eller ett projekt.

Så här skriver du ut videoklipp:

Klicka någonstans i ett projekt (i projektbläddraren) eller en händelse (i händelsebläddraren) och välj sedan Arkiv > Skriv ut projekt eller Arkiv > Skriv ut händelse.

Arkiv-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

Alla klipp i projektet eller händelsen, inte bara det markerade klippet, skrivs ut som de visas i projektbläddraren eller händelsebläddraren.