Spela upp din video i helskärmsläget för uppspelning

Du kan spela upp video från projekt och händelser (källvideo) i helskärmsläge för uppspelning vilket drar nytta avhela bildskärmen. Om du inte använder helskärmsläget för uppspelning spelas projekt och händelser upp i visningsfönstret.

Så här ställer du in storleken för uppspelning i helskärmsläge:

 • I iMovie finns fyra storleksalternativ för uppspelning i helskärmsläge, vilket du ställer in i iMovie-inställningarna.

  Välj iMovie > Inställningar, klicka på Allmänt och välj sedan ett alternativ från popupmenyn "Uppspelning i helskärmsläge". Alternativen listas nedan.

  (iMovie-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.)

  • Hela skärmen:Filmen fyller ut hela skärmen.

  • Hela skärmen – reducerad upplösning:Spelar upp filmen med lägre upplösning för bättre prestanda.

  • Verklig storlek:Filmen spelas upp i samma storlek som originalvideon.

  • Halv storlek:Filmen spelas upp i halva storleken jämfört med originalvideon.

Vid visning av HD-video (High-Definition) kanske du inte kan se någon större skillnad mellan de tre största inställningarna, om inte videon visas på en mycket stor bildskärm.

Så här spelar du upp video i helskärmsläget för uppspelning:

 1. Markera ett projekt i projektbiblioteket eller en händelse i händelsebiblioteket genom att klicka, eller öppna ett projekt så att det visas i projektbläddraren.

 2. Gör något av följande:

  • Du spelar upp ett projekt eller en händelse från början genom att klicka på knappen för helskärmsläge (se nedan) under under projektbiblioteket eller händelsebiblioteket eller välja Innehåll > "Spela upp i helskärmsläget för uppspelning".

   Knappen för helskärmsläge

  • Du spelar upp ett projekt eller en händelse från uppspelningshuvudets (den röda vertikala linjen) position i projektbläddraren eller händelsebläddraren genom att trycka på kommando-G.

 3. Flytta pekaren så att en filmremsa och knappar visas längst ner på skärmen. Använd sedan knapparna till att bläddra i och spela upp video så här:

  • Spela upp projektet eller händelsen genom att trycka på uppspelningsknappen. Klicka på den igen när du vill stoppa uppspelningen.

   Uppspelningsknappen för helskärmsläge

  • Visa endast filmremsan för projektet eller händelsen som visas och göm miniatyrerna för andra videor (som visas på någon sida av filmremsan) genom att klicka på knappen Cover Flow.

   Knappen Cover Flow

  • Växla mellan att bläddra händelser och projekt genom att klicka på knappen händelser/projekt.

   Knappen händelser/projekt

  • Om du vill att filmremsan och reglagen alltid ska visas klickar du på filmremseknappen (så att den blir grå, inte blå). Om knappen inte är markerad (så att den är blå) försvinner filmremsan och reglagen efter ett litet tag om du inte rör på pekaren.

   Knappen för att gömma filmremsan automatiskt

 4. Du lämnar helskärmsläget för uppspelning genom att trycka på escape-tangenten.