Pausa videoskimning under arbetet

När du flyttar pekaren över ett videoklipp för att skimma igenom det visar visningsfönstret i iMovie den bildruta som för tillfället befinner sig under pekaren. Du kan pausa skimningen så att visningsfönstret fortsätter att visa samma bildruta från videon även när du flyttar pekaren.

Så här pausar du videoskimning:

I projektbläddraren eller händelsebläddraren placerar du pekaren, utan att klicka, på den bildruta i ett videoklipp som du vill visa i visningsfönstret i iMovie och håller sedan ner kontrolltangenten.

Du kan nu flytta pekaren vart du vill utan att bilden som visas i visningsfönstret ändras.

När du släpper kontrolltangenten kan du fortsätta skimma videon som vanligt.