Se på din film på Apple TV
För att kunna se ett iMovie-projekt på Apple TV måste du först skicka projektet till…

Visa filmer i Front Row
För att kunna se ett iMovie-projekt i Front Row måste du först skicka projektet till…

Synkronisera filmer till iPod , iPhone eller iPad
Om du vill synkronisera och visa ett iMovie-projekt på en iPod, iPhone eller iPad måste…

Gör MobileMe-gallerifilmer visningsbara på iPod touch, iPhone eller iPad
Du kan visa filmer du har publicerat till ett MobileMe-galleri på en iPod touch, iPhone…