Se på din film på Apple TV

För att kunna se ett iMovie-projekt på Apple TV måste du först skicka projektet till iTunes. När du gör det kan du skapa en eller flera filmer av olika storlek i iMovie, beroende på storleken på de originalmediefiler du använt i projektet. Filmer i stor storlek passar bäst för att visas med Apple TV.